BENDROSIOS NUOSTATOS

              Šios daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės (toliau – Taisyklės) yra dokumentas, kuriuo nustatoma daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo pirkėjams (vartotojams) (toliau – Pirkėjas), kai sutartys sudaromos įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.prekiucentras.lt (toliau - el.parduotuvė). 

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

PIRKĖJO TEISĖS

PIRKĖJO PAREIGOS

PARDAVĖJO TEISĖS

PARDAVĖJO PAREIGOS

DAIKTŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

Civilinio kodekso 6.362 straipsnis, daiktų keitimas ir grąžinimas, nustato:

1. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
2. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai pirkėjas turi teisę per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.
3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo (kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita). Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
4. Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti "Mažmeninės prekybos taisyklėse."


Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Klientas netinkamos kokybės prekes gali grąžinti per 14 darbo dienų nuo jų pristatymo. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis  Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Prekės grąžinimo / keitimo sąlygos

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS