Pirkimo - pardavimo taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

              Šios daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės (toliau – Taisyklės) yra dokumentas, kuriuo nustatoma daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo pirkėjams (vartotojams) (toliau – Pirkėjas), kai sutartys sudaromos įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.prekiucentras.lt (toliau - el.parduotuvė). 

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

PIRKĖJO TEISĖS

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu per 14 darbo dienų, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį.

PIRKĖJO PAREIGOS

 • Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje nurodyti teisingus duomenis, reikalingus suvesti pirkimo momentu.
 •  Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu arba nurodytu telefonu.
 • Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve www.prekiucentras.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 • Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes, savo registracijos formoje pateiktu pristatymo adresu. Atsisakius priimti prekes, Pirkėjas atlygina Pardavėjo patirtas pristatymo išlaidas.
 • Pirkėjas įsipareigoja priimdamas prekes, patikrinti ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimams, turinčių įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, prekių važtaraštyje nurodydamas atsisakymo priežastį.

PARDAVĖJO TEISĖS

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės www.prekiucentras.lt  veiklai ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Pardavėjas turi teisę nutraukti veiklą, be atskiro internetinėje parduotuvėje užsiregistravusių asmenų informavimo.
 • Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jei Pirkėjas neapmoka visos prekių kainos ar pristatymo išlaidų.
 • Pardavėjas turi teisę, neprisiimti atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
 • Pardavėjas turi teisę, keisti prekių kainas be atskiro pirkėjų informavimo.
 • Pardavėjui negavus apmokėjimo per 48 valandas, Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai nepranešęs Pirkėjui.

PARDAVĖJO PAREIGOS

 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu.
 • Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus.
 •  Pardavėjas negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės /-ių, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę. Pirkėjui nesutikus pakeisti prekės analogiška, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
 •  Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo pateiktų duomenų tretiesiems asmenims, nesusijusiems su prekių užsakymo įvykdymu.

DAIKTŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

 • Nuo 2014 metų liepos mėnesio prekių grąžinimas vykdomas, remiantis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, kurios vyriausybės nutarimu pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija. Taisyklės suderintos su LR civilinio kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-700 ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-701 nuostatomis. Į Mažmeninės prekybos taisykles taip pat perkeltas nekeičiamų ir negrąžinamų prekių sąrašas, anksčiau buvęs Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse, patvirtintose Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217, o tas įsakymas pripažintas netekusiu galios.
 • Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Civilinio kodekso 6.362 straipsnis, daiktų keitimas ir grąžinimas, nustato:

1. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
2. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai pirkėjas turi teisę per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.
3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo (kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita). Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
4. Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti "Mažmeninės prekybos taisyklėse."


Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Klientas netinkamos kokybės prekes gali grąžinti per 14 darbo dienų nuo jų pristatymo. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis  Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Prekės grąžinimo / keitimo sąlygos

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

 • Prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta, nesutepta (pvz. makiažu), nenuplėštos apsauginės plėvelės (jei jos yra), nesubraižytas paviršius, nepakeistos sudedamosios dalys ar kiti elementai ir kt. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo vertės. Priešingu atveju, prekė atgal nebus priimama ar keičiama, taip pat nebus grąžinami sumokėti pinigai, o grąžintina prekė bus pristatyta Jums atgal.
 • Grąžinamos prekės turi būti su etiketėmis arba originalioje pakuotėje.
 •  Jeigu prekę norite pakeisti kita preke, papildomai nurodykite kokią prekę pageidaujate gauti.
 • Svarbu: apatinis trikotažas atgal nepriimamas ir pinigai negrąžinami.
 • Svarbu: prekės, kurios  gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms atgal nepriimamos ir pinigai negrąžinami.
 • Svarbu: kitų nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti "Mažmeninės prekybos taisyklėse."
 • Norint grąžinti prekę, privaloma susisiekti su mumis el.paštu: info@prekiucentras.lt bei užpildyti prekių grąžinimo formą.
 • Grąžinamas ar keičiamas prekes rekomenduojame siųsti registruotu paštu (tuomet paštas išduos jums siuntos numerį, pagal kurį galėsite matyti, kada siunta atkeliaus pas mus, bei galėsite surasti siuntą jeigu ji pasimestų).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 •  El. parduotuvė prekiucentras.lt  pasilieka teisę sustabdyti, papildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodama elektroninėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami parduotuvės sistemoje.
 • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis mūsų elektroninės parduotuvės paslaugomis.
 •  Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 • Jei el. parduotuvėje yra kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapių reklama bei nuorodos į juos, prekiucentras.lt  neatsako už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 •  Visi nesutarimai, susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.