Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS:

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

  • Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama. Atnaujinta Privatumo politikos redakcija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje. 
  • Pirkėjas užsakymą  gali pateikti Elektroninėje parduotuvėje be registracijos arba užsiregistravęs (susikūręs paskyrą).
  • Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS:

  • Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
  • Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką info@prekiucentras.lt arba paskambindamas numeriu +37062859308. Tokiu atveju pardavėjas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą. 

Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris,  gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

  • Siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (t.y, sąskaitų faktūrų išrašymui).
  • Kliento el. pašto adresas reikalingas tam, kad galėtume  pranešti apie užsakymo parengimą ir išsiuntimą, ar kilus nesklandumams pasitikslinti dėl užsakymo.
  • Kliento vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir telefono numeris renkami, siekiant  tinkamai pristatyti prekes.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.


Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:

Lina Veisienė,

Ind. veiklos pažymos numeris: 305792

PVM mokėtojo kodas: LT100007499510

Tel. +37062859308

El. paštas: info@prekiucentras.lt